Levasan żel – idealny lek na ból stawów, którego skuteczność została potwierdzona badaniami

Aby ocenić rzeczywisty efekt terapeutyczny stosowania leku Levasan żel, niezbędna jest znajomość rozporządzenia zgodności pomiędzy regułą a faktycznym stosowaniem. Zaleca się (w zależności od sposobu użytkowania i informacji o produkcie) stosowanie leku Levasan trzy razy dziennie od 4 do 10 cm długości maści. Zalecenia te zostały w dużej mierze wystosowane zgodnie z rozporządzeniem, tylko u niewielkiej grupy pacjentów zalecono sotoswanie Levasan dwa razy dziennie lub cztery razy dziennie. W grupie A Levasan opinie z forum był skutecznie stosowany według zaleceń przez 93% pacjentów, natomiast w grupie B 90% pacjentów stosowała Levasan zgodnie z zaleceniami lekarza. U około 3 % pacjentów lekarz zarządził stosowanie większej dawki niż u wszystkich, było to głównie w grupie B, oraz w mniejszych dawkach u około 2% pacjentów, które obejmowały zarówno pacjentów z grupy A(1%) i z grupy B(1%). Ponieważ różnice były podobne w obu grupach, można było spokojnie wyciągnąć wnioski z badań bez większych zakłóceń w ocenie skuteczności leczenia lekiem Levasan żel w obu grupach.

Pierwsza faza badań nad lekiem Levasan opinie z forum

Grupa B: Nie wystąpiły niekorzystne wydarzenia albo działania niepożądane, które byłyby zgłaszane w toku tygodniowej terapii (w sumie ponad 1100 dni terapii). photo5Zgodnie z tym, zgodność uznania jakości żelu Levasan jako bardzo dobrej w grupie a u pacjentów wynosiła 88,5 % i 86,9% wśród lekarzy, a w grupie B 62,4% oraz 59,6%. W grupie A jako działanie dobre 8,2 % lekarzy oceniło działanie leku Levasan żel oraz 36,7% pacjentów w grupie B. Tylko w jednym przypadku ocena tolerancji na Levasan była bardzo słaba, wówczas to lekarz odmówił stosowania leku u pacjenta. Wyniki te sugerują, że wysoką zgodność i tolerancję podczas tygodniowej terapii należy uznać za szczególnie wiarygodną.

Dyskusja, jako niezbędny element w badaniach nad lekiem

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak Levasan żel, w preparatach stosowania miejscowego w leczeniu przewlekłych albo ostrych chorób zwyrodnieniowych stawów i tkanek miękkich stawów, otrzymały pozytywną opinię od Cochrane Collaboration w 2010 roku. Początkowo pojawiła się kontrowersyjna dyskusja dotycząca podstawowej skuteczności, a tym samym przydatności leków stosowanych miejscowo w celach przeciwzapalnych ze składnikami aktywnymi, takimi jak ibuprofen, diklofenak, ketoprofen. Jednak zostało uzyskane porozumienie, które do dzisiejszego dnia jest stosowane w praktyce wśród różnych populacji pacjentów z różnymi objawami, z różnych przyczyn. Odnosi się to również do zatwierdzonych i wprowadzonych do obrotu w Niemczech miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – m.in. Levasan żel. Dlatego też nie ma sprzecznej sytuacji wyjściowej. Z jednej strony wyniki zwykłych badań z randomizacją mogą być mniej lub bardziej przydatne u konkretnego pacjenta w rzeczywistości w codziennej praktyce, a z drugiej strony wyniki praktycznych badań nieinterwencyjnych są postrzegane krytycznie (Synonim badan farmakoepidemiologicznych, studia dostaw, badania obserwacyjne) w dziedzinie, między innymi dlatego, że zdefiniowane kryteria włączenia i wyłączenia z reguły nie mają kontroli placebo lub aktywnego komaratora. Zaletą NIS jest jednak właśnie to, że w przebiegu terapii nieaktywne stawy mogą zostać zbadane, w tym zarówno poprzez zalecenia lekarza, jak również w ramach samoleczenia. Dotyczy to oczywiście także danych dotyczących bezpieczeństwa i tolerancji. Pacjenci, którzy cierpią z powodu ostrego bólu stawów lub bólu mięśni, jak również pacjenci którzy mają objawy dotyczące chorób układu mięśniowo- szkieletowego muszą zawsze podjąć odpowiednią decyzję na czas, czy należy skonsultować się z lekarzem, czy też (początkowo) mogą leczyć się sami. Ta decyzja wpływa nie tylko na jakość życia, ale także na strach przed bólem. Ból odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. W niniejszym przypadku pacjent powinien udać się do lekarza. W ten sposób pozwoli on na ocenę przebiegu leczenia, jak i postawienie prawidłowej diagnozy medycznej przez lekarza, jak również przez samego pacjenta. Ze względu na różne dolegliwości, przypuszczalnej przyczyny i trwanie choroby u pacjenta wyróżniono: dla pacjentów z ostrymi objawami (głównie urazy sportowe albo wypadki), dla innych pacjentów z istniejącymi dolegliwościami już od dłuższego czasu (średnio od około 3 tygodni).

Wyniki badań nad preparatem

Pod uwagę były brane różne mechanizmy patologiczne, co może mieć wpływ na wyniki leczenia u chorych z ostrymi objawami, które są spowodowane przez urazy sportowe, wypadki i zatory. W ocenie skuteczności ma być uwzględniony fakt, że te objawy w niektórych przypadkach nie są w pełni rozwinięty, a więc w ciągu kilku kolejnych dni (zwłaszcza w 1 i 2 dniu) można jeszcze wprowadzić wzmocnioną terapię, podczas gdy rozpoczęto już samoleczenie i fazy regeneracji, tak jak u innych pacjentów. Oba te warianty mogą wpłynąć na ocenę wyników leczenia. Jest założenie, że odsetek pacjentów, u których nie są jeszcze w pełni rozwinięte objawy oraz są pacjenci, u których etap samoleczenia już się rozpoczął, są w przybliżeniu równe. Dla pacjentów z utrzymującym się bólem i utratą ruchliwości stawów, w wielu przypadkach wynikających  z przewlekłego zapalenia i procesów zwyrodnieniowych w głębszych tkankach, leczenie miejscowe nie jest tak łatwo dostępne. Godny uwagi jest fakt, że podczas badania, głównie u pacjentów z przewlekłymi stanami zwyrodnieniowymi w siedmiodniowym leczeniu lekiem Levasan opinie z forum, zauważono zmniejszenie objawów o więcej niż 50% w 6 dniu terapii. U pacjentów z ostrymi urazami, było to udokumentowane już w czwartym dniu leczenia. Poprawa jest porównywalna w obu badanych grupach i jest uważana za istotną klinicznie, a także pokazuje, że metodologia, której uwagi praktyczne są starannie zaplanowane, jest bardzo odpowiednia i zrozumiała jako sposób wyjaśnienia lekarzom i pacjentom przebiegu terapii oraz do oszacowania stopnia zdatności terapii lekiem Levasan żel. Dla porównania, w grupie pacjentów z opóźnionymi ostrymi objawami, odpowiedź na leczenie pojawiła się nieco póżniej,  a nieco bardziej dotkliwe objawy zależały od przyczyny i charakteru choroby, której były pochodną. Z jednej strony, przenikanie stosowanego preparatu Levasan opinie z forum przez skórę do głębszych warstw tkanek, w tym przestrzeni w stawach było odpowiednie, a z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że w przypadku bardziej chorych stawów, dyskomfort odczuwany był znacznie dłużej i dłużej zajmował czas docierania leku do źródła bólu, ze względu na większe zmiany zwyrodnieniowe, a nawet powstawanie pamięci bólu (w przeliczeniu na adaptację bodźców bólowych, możliwe jest zwiększenie reaktywności układu i reakcja wrażliwych komórek nerwowych). Wśród pacjentów z ostrymi objawami, Levasan po pierwszej aplikacji, pierwszego dnia działał wręcz piorunująco. Po 25 minutach pacjenci już zauważali zmniejszenie bólu. Jest to zgodne z ustaleniami, że żel Levasan przenika szybko przez skórę oraz przez tkanki podskórne i szybko dociera zwłaszcza do miejsca stłuczenia, skręcenia, zasinienia w miejscu uszkodzenia. Po jednym tygodniu leczenia, zarówno lekarze jak i pacjenci zauważyli zmniejszenie się wszystkich objawów. 35 spośród 109 pacjentów z chorobami przewlekłymi, informowało, że używali innych leków przed rozpoczęciem badan. Ponadto metody fizyczne stosowano u 19 pacjentów. Mimo wszystko odniesienie sukcesu terapeutycznego w dużej mierze można przypisać preparatowi Levasan żel, ponieważ w odróżnieniu od poprzednich terapii, naprawdę doprowadził on do złagodzenia objawów. Mimo to, należy zawsze skonsultować wszelkie objawy z lekarzem. W grupie z ostrych objawów dominowały – ze zrozumiałych względów – o zaletach i wspomagania leczenia metodami nielekowych takich jak chłodzenie i bandażowania. Razem gospodarstwo z 61 pacjentów 12 procent odpowiednich dodatkowych środków, podczas gdy tylko 88 procent zastosował Levasan. Zmniejszenie objawem, który został znaleziony w tej grupie jest zatem niemal wyłącznie przypadający leków stosowanych, który wspiera naturalne procesy odnowy na wczesnym etapie. W związku z tym, Levasan – wraz z ustalonymi środków fizycznych do wczesnego leczenia urazu – skuteczny lek, który pomaga szybko przywrócić operatywność tkanek miękkich i stawów.

Wyniki tego badania nieinterwencyjnego mogą być widoczne w kontekście danych znanych już wcześniej, dotyczących preparatu Levasan opinie z forum, nie tylko pod względem skuteczności, ale również pod względem bezpieczeństwa i tolerancji, co jest szczególnie istotne dla samodzielnego leczenia pacjentów. Spośród 170 pacjentów z badanej populacji żadne działania niepożądane lub problemy z tolerancją nie zostały udokumentowane. Jest to zgodne z wynikami badania obserwacyjnego farmacji prowadzonego od 2011 roku dotyczące tego samego produktu. W trakcie tych badań były zgłaszane  tylko cztery działania niepożądane (wszystkie mało poważne, zapadalność 1,19 procent). Tak więc,  występuje doskonała tolerancja leczenia miejscowego zwłaszcza w porównaniu z lekiem doustnym w równoważnych dawkach. W tym nieinterwencyjnym badaniu oceniano 84 procent pacjentów, ich stan jako „znacznie lepszy” lub „lepszy” w porównaniu do początkowych objawów.

Oznacza to w sumie  dużą solidność danych, zebranych w badaniach nieinterwencyjnych, a zatem uzasadnia to stosowanie Levasan opinie z forum nie tylko w przypadku ostrych urazów, ale także w  istniejących już od dłuższego czasu bólach, które (podobno) częściowo wcześniej leczono z niewystarczającym skutkiem.

Dla przydatności i zastosowania w ramach samoleczenia jest istotne, że orzeczenie lekarza i pacjenta, zarówno w ocenie wstępnych objawów związanych z ich nasileniem, jak również ostatecznej całkowitej ocenie w dużym stopniu dotyczyło poprawy wszystkich pojedynczych objawów. Można przez to wykazać, że błąd w obliczeniach zrobiony przez samych pacjentów może być w znacznym stopniu wykluczony, a do samodzielnego leczenia bezpiecznej i skutecznej jest stosowanie Levasan zgodnie z zaleceniami lekarza.

Podsumowanie Levasan żel to faktycznie jeden z lepszych produktów na stawy

W nieinterwencyjnym badaniu (NIS), 170 pacjentów było objętych obrzękiem  lub zapaleniem stawów i tkanek miękkich, pozostali byli z ostrymi tępymi  urazami (stłuczenia, skręcenia, szczepów) i udokumentowanym przebiegiem objawów w ciągu jednego tygodnia leczenia lekiem Levasan opinie z forum.

Obie grupy pacjentów z ostrymi objawami i tych z bardziej długotrwałych dolegliwościami mówili bardzo dobrze o  leczeniu żelem Levasan opinie z forum. W grupie  A ocena „dobre” lub „bardzo dobre” łagodzenie objawów wynosiła  91,8 procent (ostra) lub 72,5 procent (przewlekłe) pacjentów. Zmniejszenie objawów było zauważalne po tygodniu w grupie z ostrymi objawami wśród więcej niż 80 procent, zwłaszcza z symptomem „niepełnosprawnych”. W grupie z większą liczbą bólów chronicznych stwierdzono również poprawę w stosunphoto609ku do pierwotnych ustaleń rzędu 80 do 90 procent, najlepiej widać tę poprawę w przypadku objawów bólu wystęującego rano i wieczorem i bólu w całkowitym spoczynku. Nasilenie objawów zmniejsza się więc znacznie powyżej Cochrane w analizie w celu wykazania skuteczności podawania miejscowego NLPZ  wymaganych w badaniach klinicznych około 50 procent. Wysoka korelacja ocen dla lekarza i pacjenta objawów bólowych i odpowiedzi klinicznej, dobrą tolerancję i wygody użytkowania potwierdzają doskonałą przydatność żelu Levasan zarówno do samoleczenia za radą farmaceuty, jak również do leczenia przez lekarza lub nawet jako reklama-na farmakoterapię. Wyniki te są zgodne z danymi z ostatnich badań, które były oparte na obserwacyjnym badaniu 576 pacjentów zażywających ten sam lek, w „bardzo dobrym” lub „dobrym” sukcesie terapeutycznym, który był  również udokumentowany przez ponad 84 procent.

Jest to tym bardziej oczywiste, że Levasan opinie z forum może być stosowany, nie tylko w kontrolowanych warunkach badania klinicznego, ale również w codziennym użytkowaniu. Badania przedstawiają jego  przekonującą skuteczność. Wraz z dobrą tolerancją udokumentowany jest istotny warunek dla skutecznego stosowania Levasan w samoleczeniu. Jest to bardzo dobra alternatywa albo uzupełnienie terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi stosowanymi doustnie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *